IDG Sverige
Kontakta IDG
Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65
Postadress: S-106 78 Stockholm
Telefon: 08-453 60 00
Org.nummer: 556257-7428

PR, Press och Marknadsföring
Kontakta IDG
E-post: cs@idg.se

Kundservice prenumeration

Marknadsföringstjänster

eDR
Lead Generation
IDG Event & Marketing Services
Display - Mobilt och Desktop
3rd party & Programmatic
Employer Branding

Avdelningar

IDG Enterprise
IDG Consumer & SMB

Funktioner

CEO
HR-chef
Ekonomichef/CFO
Chief Revenue Officer
CTO
Webb

Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00