IDG Rundabordssamtal
Eventchef

Om IDG Rundabordssamtal

Den dagliga och upparbetade kontakten är vår styrka. Mötet ger dig receptet på framgång
 1. Ämne – Tillsammans med IDG:s moderator och projektledare formas ett innehåll och en agenda som lockar till dialog och diskussion, med utgångspunkt i angelägna och aktuella frågor för ditt företag och för marknaden.
 2. Deltagare – Du som kund levererar en lista med företag och kontaktinformation till de personer som du vill se på plats, För att komplettera och utöka underlaget i målgruppen för inbjudan görs även en selektering av prospekts ur IDG:s databas.
 3. Inbjudan – Samtliga inbjudningar sker genom personliga samtal och följs upp med en exklusiv inbjudan. Därefter hålls en nära kontakt fram tills det är dags för rundabordssamtalet.
 4. Kunskap – Inför IDG Rundabordssamtal ställer vi frågor till de som är anmälda för att förstå deras utmaningar ännu mer och vad de anser mest angeläget att diskutera.
 5. Samtalet – Ett exklusivt samtal med 10-12 personer i den utvalda målgruppen sker under ledning av moderator från IDG. Diskussioner och konkreta samtalspunkter varvas med dialog om utmaningar inom det aktuella området.
 6. Nätverkande – Möjlighet till mer avslappnade samtal och nätverkande sker i pauser och under den avslutande lunchen.
 7. Kontaktuppgifter – En komplett lista med visitkortuppgifter på alla som varit anmälda levereras dagarna efter samtalet.
 8. Eventutvärdering - En enkät med aktuella frågor (inkl två frågor från ert företag) skickas digitalt till deltagarna efter genomfört event och sammanställs i en ppt.
 9. Uppföljning – Säkerställ att processen hos er internt är på plats för att ta kunderna vidare till nästa steg

Med IDG Rundabordssamtal får du ett försprång
 • Projektledning och moderator
 • Ett urval av kompletterande adresser för inbjudan från IDG:s databas
 • Lokal och förtäring som är anpassad efter målgrupp och behov
 • Utvalda frågor riktad mot de anmälda inför samtalet och utvärdering i efterhand
 • Veckovis rapportering om anmälningsläget
 • Värdskap på plats och modererande av samtalet
 • Kontaktuppgifter till anmälda deltagare
 • Uppföljning och utvärdering

ROI, såklart.

 • 1 500 kr CPL över 200 anställda
 • 2 500 kr CPL över 500 anställda
 • 5 000 kr CPL över 1000 anställda
Vi förbehåller oss rätten att alltid erbjuda en CPL beroende på hur stor din önskade målgrupp uppskattas vara.


Uppföljning. Det är då du ser resultatet.
 • Rapport efter rundabordssamtalet med en uppföljning till deltagare och information om nuläge till målgruppen i stort. En skribent finns med vid samtalet och summerar det viktigaste som sedan formges till en pdf.
 • I samråd producerar vi ett kompendium/whitepaper kring det aktuella ämnet. Detta kan användas för uppföljning, bearbetning av den egna säljkåren eller placeras i IDGs whitepaper bibliotek för ytterligare leadsgenerering.

Kontakt

Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00