Creuna
Från Webbdagarna Göteborg 2018

Affärslandskapet förändras snabbt nu, och i en värld där allt blir agilt måste nya lösningar ständigt testas och utvärderas. Ingen kan med säkerhet veta vad som kommer att hända i framtiden, men det finns mycket kunskap att hämta genom att utbyta erfarenheter med kollegor.
– Att hänga med i utvecklingen är superviktigt för oss, säger Fredrik Hildebrand, Brand & Communications Director på Creuna. Den digitala branschen bjuder hela tiden på nya utmaningar och den som vill lyckas måste ständigt hitta nya sätt att tänka och utvecklas på.

Webbdagarna är Sveriges största och ledande event om digitala affärer, och en av drivkrafterna för eventets partners är att kunna vara med och påverka branschens utveckling och bidra med sina insikter och åsikter.
– Vi försöker dela med oss av våra erfarenheter. Om vi testat en ny teknik tycker vi om att prata om vilka erfarenheter det gav oss, vad vi lärt oss och vad vi kan rekommendera. Vi har co-operation i vårt DNA. Vi vill dela med oss av resultat och metoder, säger Fredrik Hildebrand.

Nya kunder och rekryteringar

Fredrik Hildebrand
Fredrik Hildebrand

Förutom att möjliggöra viktiga samarbeten och erbjuda en plattform för att utbyta erfarenheter, skapar eventet andra värden för sina partners. För Creuna har det visat sig vara ett gyllene tillfälle att träffa nya kunder.
– Vi har flera stora kunder där vi bara jobbar mot en del av företaget, säger Fredrik Hildebrand. Men på Webbdagarna kommer ofta representanter från andra delar av företagen, som kanske hört talas om oss internt och är nyfikna på vad vi gör. På det sättet har vi ofta kunnat bredda affären hos befintliga kunder. Vi har också träffat nyrekryteringar den vägen, och andra talanger som vi sedan samarbetat med.

Inspirera och inspireras
Creuna skickar inte bara kundansvariga och talare till Webbdagarna, utan uppmuntrar alla medarbetare som är intresserade att besöka eventet.
– Vi brukar ha en monter där vi får tillfälle att träffa kunder och branschkollegor, säger Fredrik Hildebrand. Våra medarbetare tycker det är spännande och utvecklande att få lyssna på och diskutera kunders utmaningar och det skapar också en intern stolthet.

Att vara en aktiv del av Webbdagarna även i år är självklart för Creuna, säger Fredrik Hildebrand.
– Webbdagarna är en bra mix av inspiration och hands-on, och konceptet utvecklas hela tiden. Som partner kan vi anpassa vårt deltagande så att det blir maximalt relevant för oss. Dessutom är det ett roligt event att närvara på, där vi kan inspireras och inspirera andra.

Webbdagarna Stockholm 2019 äger rum den 19–20 mars. Om du vill läsa mer om eventet, eller ta reda på hur du blir en partner, ska du besöka webbdagarna.se