Ett inte alltför överraskande resultat av undersökningen är att betydligt fler är negativt inställda till insamling av personliga data, än de som har en positiv inställning - snittet för gruppen som helhet är 59 procent negativa och 24 procent positiva. Ännu fler - 61 procent - tycker det är negativt att företagen säljer eller delar personuppgifterna med tredje part.

Vad som är verkligen intressant är hur dessa attityder skiftar mellan olika grupper, till exempel åldersgrupper eller utbildningsnivå. Sammanfattningsvis är yngre personer mer positiva, de äldre mer negativa. Personer med högre utbildning är också mer positiva än de med lägre utbildningsnivå.

Undersökningen visar att kunskaper om hur data samlas in och hur data används är avgörande för hur personerna i undersökningen ställer sig till att deras persondata samlas in och behandlas. Kort och gott: Om du förstår vad datainsamlingen innebär, är du också mer positiv till att den sker.

- Den senaste SOM-undersökningen visar att de som är positiva till företagens insamling karaktäriseras av att ha kunskap om när företag registrerar data, men de skyddar också sin integritet. Den trygghet som kommer av vana, frekvent användning och kunskap kring datainsamling tycks alltså påverka hur positiv man är, oberoende av i vilket sammanhang data samlas in, säger Sara Leckner.

Tyvärr anser sig hälften av deltagarna sakna tillräckliga kunskaper om datainsamling och hur man skyddar sig, och något fler, 53 procent använder inte de inställningar och andra aktiva val som finns tillgängliga i till exempel webbläsare.

De slutsatser vi kan dra av detta är att marknadsförare bör rikta sina datainsamlingsinsatser mot högutbildade yngre och kanske undvika lågutbildade äldre.

– Yngre personer är mindre oroade över ofrivilligt delande än äldre. De är mer positiva till insamling av data för olika syften och är bättre på att använda sekretessinställningar och tekniska funktioner. Lågutbildade är generellt sett mer negativa till insamling än personer med högre utbildning, säger Sara Leckner.

Det innebär att du som marknadsför mot IT-målgruppen är i bättre slagläge än genomsnittet - IT-målgruppen är ju i allmänhet välutbildade unga med tillräckliga kunskaper om datainsamling, men å andra sidan är de duktiga på att skydda sin integritet. Det innebär också att du hamnat helt rätt när du samarbetar med IDG - vår målgrupp gillar data.

Vem är positiv till insamling av användargenererad data på internet? av Sara Leckner är ett kapitel i den kommande forskarantologin från SOM-institutet, Sprickor i fasaden. Hela rapporten presenteras den 26/6 2018 och blir fritt tillgänglig på www.som.gu.se.

Av Lars Dobos
Redaktör på IDG och blivande krönikör i IDG Marketing Update

Vill du veta med om vilka trender vi ser och hur du kan skräddarsy aktiviteter mot just dina målgrupper, skicka ett mejl till idgmedia@idg.se eller till din kundkontakt på IDG.