Marknadsförares vardag har blivit allt svårare. Fler medier, kanaler och format gör arbetet komplicerat och det är allt svårare att motivera olika köpbeslut. Då även köpprocessen har blivit allt mer komplex är det svårt att hitta rätt väg till potentiella kunder. Det leder till att marknadskommunikation sällan är relevant för potentiella kunder och engagemanget minskar. När det dessutom inom it är allt svårare att fånga beslutsfattare tidigt i köpprocessen är risken att man hamnar i en situation där den enda påverkan på affären är att sänka priset.

Då är det dags att gå till det mest grundläggande: kvantifierbar data och konkreta siffror. På så sätt kan kampanjresultat användas till riktiga slutsatser och jämförelser. Syftet med datadriven marknadsföring är att kunna kommunicera, och under kampanjen justera budskapet, så att mottagaren upplever det relevant.

Personaliserad marknadsföring skapar ett högre engagemang. Det vet vi. Men det går att skapa bara om vi vet mer om mottagaren, dess preferenser gällande innehållskonsumtion och var de befinner sig i köpprocessen. Enda sättet att få den insikten av er potentiella kund är med hjälp av data, och framförallt intelligens och insikter baserad på de data.

Datadriven marknadsföring kräver ofta flera olika komponenter. Nedan är exempel på sätt IDG kan hjälpa er att arbeta med datadriven marknadsföring.

IDG Marketing Update

Identifiera heta ämnen och läsarbeteenden
De data IDG samlar in dygnet runt ger oss insikter om våra läsare, användare och målgrupper. Det är data från eventanmälningar, registreringar av nyhetsbrev, nedladdningar av White Papers, prenumerationstjänster och beteendet på IDG Sveriges 700 000 unika besökare varje vecka med mera.

Från det kan vi identifiera ämnen och vinklar för att med innehållsmarknadsföring nå rätt läsare med relevant innehåll. Då vi även registrerar när målgruppen konsumerar vårt och ert innehåll kan vi maximera engagemanget och på sätt öka effekten av kampanjen.

Utöka till fler nätverk och plattformar
Data kan självklart också användas som underlag när vi styr er marknadsföring mot IDG:s besökare i IDG:s nätverk men också när de besöker andra sajter. Vi når samma målgrupp på sociala plattformar så som Facebook och LinkedIn eller till och mer på andra sajter i Sverige och resten av världen. På så vis når ni den utvalda målgruppen i flera anpassade budskap på olika kontext och miljöer. Alltid baserat på data och insikter av er målgrupp.

Identifiera affärsmöjligheter
Under en kampanj hos IDG kommer vi i många fall kunna förse dig med data och insikter som gör det möjligt att följa engagemanget kring ert innehåll och vilka målgrupper som intresserar sig för just ert innehåll och företag. På så sätt får ni nya insikter och lärdomar om era potentiella kunder som kan användas för att utveckla ännu mer framgångsrika aktiviteter.

Bygga målgrupper
Efter en genomförd kampanj har ni byggt en unik målgrupp som intresserat sig för och engagerat sig i just ert innehåll. Det skapar möjligheter att nå målgruppen med anpassat och relevant nytt innehåll. Kommunikationen fördjupas och anpassas för att kunna nå de personer som känner till er, och når dem längre fram i en köpprocess.

Möjligheterna är många och de kan kombineras för att nå bästa resultat just för er.

Hör av dig till Joakim Allwin, för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er i just era utmaningar.