Prevent valde en content marketing-lösning i samarbete med IDG för att ta reda på vad det är som får it-proffsen att stanna kvar hos sin arbetsgivare.

1. Hur såg behovet inför detta samarbete ut?
Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt vi gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans. Vi förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet.

Vi ville visa att också IT-branschen har allt att vinna på att skapa en bra arbetsmiljö.

IDG blev den självklara samarbetspartnern för att nå ut till branschen. Genom samarbetet fick vi hjälp att skapa nyfikenhet och vilja att lära sig mer om arbetsmiljö.

2. Vad behövde ni veta och varför?
Vi hade förstått att en av de största utmaningarna i branschen är den framtida kompetensförsörjningen. Hur man ska lyckas rekrytera och behålla de bästa talangerna på arbetsmarknaden. 
Vår utgångspunkt var att arbetsplatser som står ut från mängden tack vare hög trivsel, har lättare att attrahera och behålla de bästa talangerna.

Vi ville därför ta reda på vilken den största anledningen är att personalen i IT-branschen skulle vilja stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats. Genom att ställa frågan till IDG:s besökare fick vi veta att utvecklande uppdrag är det allra viktigaste. En annan avgörande fråga var att man trivs med sina kollegor, t ex att man har bra kommunikation, hjälper varandra och att man har roligt tillsammans. Lönen kom betydligt längre ner på listan. Det här är också arbetsmiljöfrågor, vilket kanske inte alla tänker på.

3. Vad valde ni för lösning?
Vi valde att ställa samman resultaten från enkäten i en infograf. Här fick vi proffsig hjälp från IDG att på ett lätt och överskådligt sätt presentera resultaten och på så vis locka läsaren till att vilja veta mer om frågorna. Vad kan vi själva göra på vår arbetsplats för att öka trivseln och få personalen att stanna?

Prevent_graf

Vi valde att med IDG:s hjälp producera ett antal artiklar om arbetsmiljö och hur man kan öka trivseln på arbetsplatsen. Artiklarna har publicerats med start hösten 2015 fram till november 2016. Här är ett exempel.

Meridium

4. Hur påverkade resultatet era aktiviteter?
De som var nyfikna att lära sig mer har enkelt kunnat klicka sig vidare till Prevents showcasesida på LinkedIn – Trivsel lönar sig https://www.linkedin.com/company/trivsel-lonar-sig Här ger vi tips om arbetsmiljö och hur man kan få sina medarbetare att trivas bättre.
När kampanjen var över samlade vi allt material på prevent.se/it-branschen
Vi såg att intresset var så pass stort att vi valde att genomföra ett seminarium om stress i samarbete med CS IDG. Resultatet blev över all förväntan, då det blev fullbokat och visade sig var mycket uppskattat av deltagarna.
Därför vill vi nu, som en avslutande aktivitet, genomföra ett frukostseminarium till – den här gången blir temat ”Hur skapar vi drömarbetsplatsen för framtidens talanger?”

5. Hur ser resultatet ut så här långt?
Att skapa intresse för arbetsmiljöfrågan i en bransch som tidigare inte har sett så stort behov av att jobba med frågorna, tar lång tid. Därför har vi valt att jobba långsiktigt. Kampanjen löper över nästan två år. Vi ser på resultaten att lästiden har ökat för varje ny artikel, men också antalet som har klickat sig vidare för att få veta mer. En draghjälp kan ha varit att media nu skriver allt mer om sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor, t ex om stress och mobbning. En annan att Arbetsmiljöverket för ett år sedan kom ut med nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Prevent ökar också insatserna för att sprida kunskap om dessa frågor som berör inte minst IT-branschen. Några exempel är det kostnadsfria webbverktyget Balansguiden www.balansguiden.se , Brevskolan om organisatorisk och social arbetsmiljö www.prevent.se/brevskola-osa och boken ”Jobba praktiskt med OSA”, för att nämna några.

Kontakta Britta Liljegren för mer information om IDG:s Content Marketing lösningar.